חותמת לילה – שירזי בבית העיר

תמונות מערב פתיחת התערוכה, צילום: נטע אלונים