קיץ בבית עיר

מסיבות וסדנאות במסגרת פעילויות ימי שישי של פרוייקט פיקניק בבית העיר