שדרות רוטשילד

כאשר העיר הצעירה הייתה בת שנה בלבד, ב-1910, החלה נטיעת עצים ברחוב שעתיד היה להיקרא על שמו של הברון רוטשילד. במרוצת השנים הפכה השדרה ללבה התרבותי של תל אביב ולאתר היסטורי חשוב. לאורכה ניצבים, בין השאר, הקיוסק הראשון של תל אביב, היכל העצמאות (בו הכריז בן גוריון על עצמאות המדינה היהודית), תיאטרון הבימה, ובניינים בסגנון ארכיטקטורת ה”באוהאוס” המאפיינים את תל אביב הישנה.