צוות המוזיאון


האנשים שאחראים על כל היופי הזה איילת ביתן שלונסקי
Ayelet Bitan Shlonsky

אוצרת ראשית ומנהלת מתחם ביאליק
Chief curator and director of The Bialik complex
סיון לוסטגרטן
Sivan Lustgarten
מפיקת בית העיר/צוות אוצרות
Production manager / Curation team
שירה גרנית
Shira Granit
מנהלת מדיה/קשרי חוץ/צוות אוצרות
Media manager/foreign relations/ curation team
קלודט זורע
Claudette Zorea
יועצת אמנותית/צוות אוצרות  
Artistic consultant / Curation team
נועם בר
Noam Bar
ייעוץ, תכנון והקמת תערוכות
Consulting, developing and setting up of exhibitions 
שרון בר זוהר
Sharon Bar Zohar
עוזרת אישית מנהלת מתחם/פרסום
publication / Personal Assistant complex Director
נטע מייזלס
Netta Meisles
פרסום
publication
גולדי צימרמן
Goldy Zimmerman
מנהלת תפעול
Operations Manager
גיל גבאי
Gil Gabay
מנהל ארכיון בית העיר
Archive Manager
נאוה הראל
 Nava Harel
מנהלת אדמיניסטרטיבית/הנה״ח
Administrative Director/accounting