צוות המוזיאון

האנשים שאחראים על כל היופי הזהאיילת ביתן שלונסקי

Ayelet Bitan Shlonsky


אוצרת ראשית ומנהלת מתחם ביאליק

Chief curator and director of The Bialik complex

סיון לוסטגרטן
Sivan Lustgarten

מפיקת בית העיר/צוות אוצרות
Production manager / Curation team

שירה גרנית
Shira Granit
מנהלת מדיה/קשרי חוץ/צוות אוצרות
Media manager/foreign relations/ curation team
קלודט זורע
Claudette Zorea

יועצת אמנותית/צוות אוצרות
Artistic consultant / Curation team

נועם בר
Noam Bar
ייעוץ, תכנון והקמת תערוכות
Consulting, developing and setting up of exhibitions

שרון בר זוהר
Sharon Bar Zohar

עוזרת אישית מנהלת מתחם/פרסום
publication / Personal Assistant complex Director
נטע מייזלס
Netta Meisles
פרסום
publication

גולדי צימרמן
Goldy Zimmerman

מנהלת תפעול
Operations Manager
גיל גבאי
Gil Gabay

מנהל ארכיון בית העיר
Archive Manager

נאוה הראל
Nava Harel
מנהלת אדמיניסטרטיבית/הנה״ח
Administrative Director/accounting