בית העיר סגור לרגל הקמת תערוכה עד ל- 26.4

*  יום שבת  ה-19.5.18 (ערב חג שבועות) פעילות לילדים בשני הבתים מ-10:00 – 14:00.

*  יום ראשון  ה-20.5.18 (חג שבועות) פעילות לילדים בשני הבתים מ-10:00 – 14:00.

*  יום שני ה-21.5.18 (אסרו חג שבועות) פעילות לילדים בשני הבתים מ-10:00 – 14:00.

*  ביום שני ה-21.5.18 (אסרו חג שבועות) אחרי הפעילות הבתים פתוחים כרגיל עד 17:00.