הלשכה הייצוגית של ראש העיר תל אביב-יפו -

 הלשכה בו מארח ראש העיר ראשי מדינות וערים,  שגרירים, אנשי רוח ותקשורת.