עדכונים - שימו לב:

שמחת תורה -11.10-12.10 -  הבתים סגורים