עכשיו מציגים
עד 7 ביוני 2020 ביתהעירמארח

קוראתלאלה

תערוכהוהשקתכתב-העת "קמה"

לציוןיוםהאישההביןלאומי 2020


יוםחמישי, 5.3.20

19:30 אירועפתיחתהתערוכה

כניסהחופשיתלתערוכהבערבהפתיחה


19:30 פתיחתדלתות

20:00 דבריברכה

רוניתפרברמנהלתמנהלקהילהתרבותוספורט

איילתביתןשלונסקיאוצרתראשיתומנהלתמתחםביאליק

מיכלסברוקורלדבירמייסדות "קמה" ואוצרות

20:30 Anna Lann x PentHouse Part 1

21:00 תפילהאלהמילה / שהרהבלאו, הדסגלעד, ריקיכהן , יוניתנעמן, נעםפרתום

21:30 Anna Lann x PentHouse Part 2

22:00 מרוץשליחות / לילךברנע-לשם, יעלמור, זוהרמידן


בהשתתפותהאמניות:

אבו-חוסיין * מיהאגם * מיכלבראור * מיכלגרינפלד * מאיג'רפי * כרמידרור *

רותםלבל * שגיתזלוףנמיר * מריםכבסה * רונילנדה * מירהמיילור * בתיהמלכא

* רוניתפורת * מיהפרי * מורןקליגר * ליאורהקפלן * תמרקרוון * ליטלרובינשטיין *

נעמהרוט * נילוקאריןרומנו * ישראלהשאערמעודד * רניששון *

Anna Lann x PentHouse


התערוכהעד 7.6.20


אוצרת ראשית ומנהלת מתחם ביאליק: איילת ביתן שלונסקי

מייסדות ״קמה״ ואוצרות: מיכל סבר וקורל דביר

בניה וייעוץ עיצובי: נועם בר

 מדיה: שירה גרנית 

הפקה: סיון לוסטגרטן 

פרסום ושיווק: שרון בר זוהר


*******************************************

לציון יום האישה הבינלאומי 2020, יארח בית העיר תערוכה והשקת כתב-עת חדש על טהרת היצירה הנשית.

התערוכה מהדהדת ומשלימה את חווית כתב-העת והחזון של ״קמה״. העבודות יפרשו וימחישו רעיונות העולים בגיליון הביכורים ״מי היא אלה?״, ויעסקו באידאת ״האלה״ ושברה. בימת התערוכה תאפשר להציג מדיומים שלא נכנסים בין הדפים כמו וידאו, פרפורמנס, מחול, מוזיקה ומיצב - מתוך אמונה שכל אלו מעצימים זה את זה ואת חווית התערוכה כולה.


כתב עת ״קמה״

״קמה״ הינו כתב-עת עצמאי חדש שנוצר על-ידי קורל דביר ומיכל סבר, המוקדש כולו לאמנות והגות נשית-ישראלית-עכשווית. כל גליון מציב שאלת-על אחת, המבקשת לאתגר את רעיון ״האישה״ ואת האופן בו אנחנו חוות אותו כיום. באמצעות טקסטים ועבודות חזותיות, היוצרות והקוראות מוזמנות לשאול, לחקור, להתהוות ובעיקר - להישאר בתוך השאלות, מבלי לחפש הגדרות ותשובות ברורות.

בגיליון החגיגי והראשון נשאל - מי היא ״אלה״? ננסה לפענח את הצורך שלנו באלות, למצוא את האלות שבנינו, ואולי אפילו ליצור מיתוס חדש משלנו. הגיליון מהווה מרחב להתבוננות והתהוות, תהליך שלעולם לא מכוון לתשובה ברורה, אלא להתעוררות של שאלות דרך עבודות פיסול, מניפסט, שירה, ציור, סיפורת, רישום, צילום, דעה ועוד ועוד.