עכשיו מציגים
*בין התאריכים 25.4 ועד 16.5 המוזיאון סגור לרגל הקמת תערוכה* 

נפגש ב- 17.5 

פרטים בקרוב